Term Dates for August 2022

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Dear All

We welcome all our new students to IES Kungsbacka, school start Tuesday 16th August 2022.

Our plan is to start the school year by inviting year groups at different times during the morning (16th August).

F - 3 08:30 to 12:00 (lunch included). 

4 - 6 09:00 to 13:00 (lunch included).

7 - 8 09:30 to 13:30 (lunch included).

 

Fritids/Pre and After-School Centre is in accordance with the hours you have applied for already. Here are the application forms.

Students will meet up with their class mentors in the school yard. The mentors will hold up a sign with the class on.

The first day will be general information for students, a tour of the school for new students, meet our Student Care Team and the Leadership Team, choose a student council rep and much more…

Study Days 2022 Autumn Term - 12 August ASC/Fritids closed,  23 September School closed but ASC open, October 21st School closed but ASC open, 19th December School and ASC closed

Term Dates Autumn 2022 

8th August ASC starts

16th August School Term Starts

Autumn Break week 44

16th December School Term Ends 

 

Parent Evenings (one hour in Kungsbacka Theatre, one hour in classroom)

F - 3 Tuesday 23rd August 18.00-20.00

4 - 6 Wednesday 24th August 18.00-20.00

7 - 8 Thursday 25th August 18.00-20.00

 

We look forward to meeting you all finally after our summer break.

Douglas McPherson, PrincipalHej alla,


Vi välkomnar alla våra nya elever till IES Kungsbacka den 16 augusti 2022. Här är ansökningsblanketten.

Vår plan är att börja läsåret genom att bjuda in klasser vid olika tidpunkter under morgonen (16 augusti).


F - 3 08:30 till 12:00 (lunch ingår)
4 - 6 09:00 till 13:00 (lunch ingår)
7 - 8 09:30 till 13:30 (lunch ingår)


Fritidshemmet är tillgängligt enligt de timmar du redan har ansökt om.


Eleverna kommer att träffa sina mentorer på skolgården. Mentorerna kommer att hålla upp en skylt med klassbeteckning på.
Den första dagen kommer att innehålla allmän information för eleverna, en rundtur i skolan, träffa vårt Student Care Team och Leadership Team, välja en
elevrådsrepresentant och mycket mer…


Föräldramöte (1 timma Kungsbacka Theatre, 1 timma i klassrummet)


F - 3 Tuesday 23rd August 18.00-20.00
4 - 6 Wednesday 24th August 18.00-20.00
7 - 8 Thursday 25th August 18.00-20.00


Studiedagar Hösttermin 2022 

12 augusti fritidshemmet stängt,

23 september - skolan stängd men fritidshemmet är öppet

21 oktober - skolan stängd men fritidshemmet är öppet

19 December - skolan och fritidshemmet är stängt

 

Hösttermin 2022

8 augusti fritidshemmet är öppet

16 augusti skolan börjar

Höstlov - vecka 44

16 december - Julavslutning

Vi ser fram emot att äntligen få träffa er alla efter vårt sommaruppehåll.


Douglas McPherson, Rektor