IES Kungsbacka Welcomes You August 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Dear All

We welcome all our new students to IES Kungsbacka, school start 18th August 2021. Due to the current restrictions with Covid-19 we will not be able to hold an all-school assembly as is traditional with our organisation, but we will try and make it as festive as possible.

Our plan is to start the school year by inviting year groups at different times during the morning (18th August).

Years F - 3 08:30 to 12:00 (lunch included). 

Years 4 - 7 09:00 to 13:00 (lunch included).

Fritids/Pre and After-School Care Center is in accordance with the hours you have applied for already.

Students will meet up with their class mentors in the school yard. The mentors will hold up a sign with the class on (We will inform you all regarding class placements week 30). 

The first day will be general information for students, a tour of the school, meet our Student Care Team and the Leadership Team, choose a student council rep and much more…….

In Schooling of Fritids for F class and year 1 only will be held on 6th August 14:30 - 16:00 (max 1 child and 1 parent). Invitation to be sent by email week 30

In Schooling of F class 13th August 10:30 to 12:00 with lunch included. Invitation to be sent by email week 30

We look forward to meeting you all finally after our summer break.

IES Kungsbacka’s Senior Leadership Team.


Hej alla

Vi välkomnar alla våra nya elever till IES Kungsbacka den 18 augusti 2021. På grund av de nuvarande restriktionerna med Covid-19 kommer vi inte att kunna hålla en gemensam samling som är tradition i vår organisation, men vi kommer att försöka gör det så festligt som möjligt.

Vår plan är att börja läsåret genom att bjuda in klasser vid olika tidpunkter under morgonen (18 augusti).

 

ÅK F - 3 08:30 till 12:00 (lunch ingår). 

ÅK 4 - 7 09:00 till 13:00 (lunch ingår).

Fritidshemmet är tillgängligt enligt de timmar du redan har ansökt om.

Eleverna kommer att träffa sina mentorer på skolgården. Mentorerna kommer att hålla upp en skylt med klassbeteckning på (vi kommer att informera er alla om klassplaceringar vecka 30).

Den första dagen kommer att innehålla allmän information för eleverna, en rundtur i skolan, träffa vårt Student Care Team och Leadership Team, välja en elevrådsrepresentant och mycket mer …….

Inskolning på Fritids för elever i Förskoleklass och år 1 kommer att hållas den 6 augusti 14:30 - 16:00 (max 1 barn och 1 förälder). Inbjudan skickas via e-post vecka 30.

Inskolning  för elever i Förskoleklass  är den 13 augusti 10:30 till 12:00 med lunch inkluderad. Inbjudan skickas via e-post vecka 30.

Vi ser fram emot att äntligen få träffa er alla efter vårt sommaruppehåll.

IES Kungsbackas Senior Leadership Team.